intresseanmälan

Uthyrningspolicy

Hos JNP Förvaltning krävs en skriftlig eller muntlig ansökan genom vår hemsida eller till vår förvaltande personal.

Hyrespolicy

JNP Förvaltning erbjuder olika utbud av hyresrätter dit bostadssökande kan erbjudas bostad utan ekonomisk och/eller social rangordning. Grundläggande krav avseende ekonomiska förhållanden och bostadssociala beteenden ska dock uppfyllas. Bostadsutbudet ska vara attraktivt och varierat och hyressättningen konkurrenskraftig i ett lokalt och regionalt perspektiv.

Grundkrav

Vi gör en kreditupplysning som visar aktuell inkomst, betalningsanmärkningar och obetalda betalningsförelägganden. Vid anmärkning hos myndighet kräver vi ett möte då vi ser över möjligheterna om att kunna erbjuda ett boende.

Den sökande bör ha regelbunden inkomst i minst 6 månader från inflyttningsdagen. Inkomsten bedöms i relation till hyran på den aktuella bostaden och den sökande måste varaktigt ha ett skäligt belopp att leva på efter att hyran är betald. Det är Konsumentverkets beräkningar av ”skäliga kostnader per månad” som utgör norm för vår bedömning.

Inkomst kan till exempel vara:

  • Lön från arbete/anställning/egen näringsverksamhet
  • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
  • Pension
  • Studiemedel
  • Etableringsersättning
  • Ersättning från Försäkringskassan (exempelvis föräldrapenning, bostadsbidrag, bostadstillägg sjukersättning och aktivitetsersättning)

Borgen kan användas vid inkomst som ej betraktas som varaktig eller för låg, som vid exempelvis studiemedel, tillfälligt arbete och behovsanställning.

Vi tar vidare referenser från arbetsgivare och tidigare hyresvärd/bostadsrättsförening.

Om medsökande finns kommer även denne att kontrolleras enligt ovanstående punkter.

Den sökande ansvarar själv för att ansökan är fullständig, vilket är en förutsättning för att den skall kunna behandlas.

Fördelning av lägenheter

Fördelning av lägenheter sker i huvudsak enligt köprincipen. Avsteg från köprincipen kan inträffa vid särskilda behov.

Omflyttning

Regelverket kring andrahands uthyrning sker i enlighet med hyresnämndens regelverk.

 

Vänligen

JNP Förvaltning
Byggnad 17
46138 Trollhättan
Mail: Info@jnp.nu
Telefon: 0720-20 00 72